CONTACT, SITES, VOORWAARDEN.

ONZE CONTACTGEGEVENS:  Ton Lavrijssen(Ton Bobbel), Oirschotsedijk 4, 5089NA Haghorst
Stichting N.A.R. :  zelfde adres; tel 0621220034
Ine Lavrijssen, Ontginningsweg 1A,  5089NR Haghorst
Mobiel Ine Lavrijssen(Ine Bobbel) tel 0647426406

VOOR HET EXPLOITEREN VAN CAMPING DE ONTGINNER IS STICHTING N.A.R. INGESCHREVEN BIJ DE KVK EN HEEFT ZE EEN EIGEN BANKREKENING BIJ DE REGIOBANK
HET REKENINGNUMMER IS: NL 19 RBRB 0706 6459 52 t.n.v. STICHTING N.A.R.


ONZE ANDERE SITES ZIJN:

WWW.DENBOBBEL.NL        WEL BEREIKBAAR, MAAR VEROUDERD, GEEN TIJD VOOR
WWW.LAVENDELINE.NL    IS  NIET MEER BESCHIKBAAR


OP DIE SITES VINDT U ONZE VERDERE GEGEVENS, sorry hoor!

ALLE GASTEN VAN DE ONTGINNER ZIJN GEHOUDEN AAN DE VOORWAARDEN DIE DE ONTGINNER STELT. VERDER WORDT UITGEGAAN VAN HET GEBRUIKEN VAN GEZOND VERSTAND EN HET HANTEREN VAN REGELS DIE TER PLAATSE DUIDELIJK ZIJNN OF DUIDELIJK WORDEN GEMAAKT.
TON EN INE BESLISSEN HIEROVER IN TWIJFELGEVALLEN.

INPRINCIPE GELDEN IN IEDER GEVAL DE VOLGENDE REGELS:

 • Onze gasten dienen zich indien gevraagd door de beheerders te allen tijden te kunnen legitimeren
 • Een kopie van rijbewijs, paspoort, identiteitskaart, SVR lidmaatschapskaart en dergelijke mag worden gevraagd en dient dan verstrekt te worden met daar groot doorheen: KOPIE
 • Onze gasten moeten in principe ingeschreven zijn en blijven op een normaal adres elders (dus geen camping- , post-, bedrijfsadres of dergelijke in Nederland of België of anders en dat ook schriftelijk kunnen aantonen. Daar zal zeker bij langduriger verblijf bij ons ook om worden gevraagd.
 • Voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) verzekerd zijn is een vereiste voor het mogen verblijven bij De Ontginner:  Indien wenselijk of bij twijfel daaraan dient dit te kunnen worden aangetoond
 • Onze gasten moeten de Nederlandse taal  redelijk kunnen spreken, lezen, schrijven en begrijpen
 • Ter plaatse opgehangen kampeerreglementen/wat er allemaal op deze Ontginnersite staat vermeld wordt geacht bij onze algemene voorwaarden te behoren
 • Radio, Tv, muziek enz is alleen toegestaan binnen kampeermiddel, buiten niet hoorbaar.
 • Meewerken mag door onze gasten, maar volledig op vrijwillige basis op eigen risico en onbetaald
 • Gebruik van speelterrein, speeltoestellen, speelgoed, huisjes, ruimtes en wat er verder aanwezig is is altijd volledig voor eigen risico van onze gasten (en de hun begeleidende meerderjarigen)
 • Consumptie meteen ter plaatse op dezelfde dag van wat er bij ons groeit aan bloemen, planten, vruchten enz op het terrein is toegestaan mits het gebruik zodanig is dat er voor anderen ook wat over blijft. In omheinde stukken terrein is dat niet toegestaan.
 • Om bij de vijvers te mogen komen moet  vooraf om toestemming worden gevraagd aan de beheerders en blijft ook daarna volledig voor eigen risico: erin zwemmen of erop varen is streng verboden.
 • Gasten moeten financieel op redelijke te overziene termijn in staat zijn en zelfstandig genoeg zijn om hun verblijf bij De Ontginner in een eigen kampeermiddel(bv tent) te kunnen betalen zonder afhankelijk te zijn van derden of ze moeten zo dichtbij wonen of over zodanig vervoer beschikken dat verblijf ter plaatse ook goed mogelijk is zonder dat nachtverblijf ter plaatse daarvoor noodzakelijk is.
 • Huisdieren dienen steeds aangelijnd en goed onder  controle te zijn en te blijven en mogen de rust niet verstoren. Los mogen ze alleen binnen het eigen kampeermiddel en buiten ons terrein voor eigen risico.
 • Gasten moeten open staan voor andere gasten wat betreft contacten en ontmoetingen op het terrein en in de gezamenlijke ruimten en verder dient men elkaars vrijheid te respecteren.
 • Onze gasten mogen wat grond bewerken en bebouwen in ieder geval niet tegen het toepassen van permacultuur zijn en ook niet tegen landbouw, grondgebruik en het houden van boerderijdieren zoals dat hier in de omgeving kleinschalig gebruikelijk was in de vorige eeuw.
 • Gasten mogen niet principieel tegen diergebruik of gebruiken van dierlijke producten zijn: vegetarisch is prima, maar een veganistische levenswijze past niet op het terrein van De Ontginner
 • Geen radicale denkbeelden hebben t.a.v. de in Nederland gebruikelijke levenswijzen en technische voorzieningen en mogelijkheden. Als voorbeelden noemen we hierbij: Boerenbestaan, jacht, godsdienstvrijheid, internet-, computer- en telefoongebruik, sociale media enz. enz.
 • Bij ons gemaakte foto’s, video’s en alle verdere opnames gemaakt op ons terrein, in of bij onze wagens en in of bij onze gebouwen mogen door de Ontginner, Stichting N.A.R. en de daaraan verbonden personen vrij worden gebruikt voor promotiedoeleinden, publicaties op social media, op onze sites, voor reclame, voorlichting of lesmateriaal. Dit uitdrukkelijk ook zonder daarvoor toestemming te hoeven vragen of te hebben. We proberen daarbij mensen niet al te persoonlijk in beeld te brengen en streven naar een positieve uitstraling: Dat verwachten we ook van onze gasten als ze hun opnames naar buiten brengen. Gebruik ervan voor commerciële doeleinden of eigen gewin is zonder onze schriftelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk verboden.
DCIM100MEDIADJI_0027.JPG OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA DCIM100MEDIADJI_0032.JPG P4232350 P4232348 Sticker_SVR
<
>
ons milieustraatje bij de sanitairunit: afvalscheiding!!!